Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Sanepidu i obostrzeń dotyczących możliwości organizacji imprez i zgromadzeń, zastrzegamy prawo zmiany regulaminu w każdym czasie, włącznie z odwołaniem zawodów.

 

 

REGULAMIN 
Puchar MTB Prezydenta Miasta Zabrza.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorzy zawodów

MUKS „Dziesiątka” w Zabrzu, u. Chopina 26, 41-807 Zabrze

Informacje:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.aktywnezabrze.pl

www.facebook.com/aktywnezabrze

Punkt Informacji o Mieście, tel.: 32 271 72 76

2. Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie uprawiania sportu, turystyki rowerowej, współzawodnictwa sportowego w kolarstwie górskim. Podnoszenie poziomu sportowego poprzez udział w zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych kolarzy MTB.

3. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 5 września 2021 Zabrzu, na zrekultywowanym terenie przemysłowym (wjazd od ul. Kasprowicza, parking LOK).

Mapy oraz przebieg tras, a także tracki .gpx udostępnione będą na profilu Fb.aktywnezabrze.pl i www.aktywnezabrze.pl.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl

 

4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są TYLKO poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl do 1 września 2021 do godziny 18:00 lub do wykorzystania wszystkich miejsc. Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Maksymalna liczba uczestników to 300 osób.

Opłata w wysokości 30 zł on-line na konto 87 1020 2401 0000 0102 0470 5580 do  01.09.2021 tytułem ‘Puchar Zabrza MTB oraz imię i nazwisko’. Opłata startowa od 02 do 03.09.2021 wynosi 50 zł.

            Brak wpłaty na konto skutkuje pobraniem opłaty na miejscu w wysokości 60 zł.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawodami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest Aktywne Zabrze. Na czas zawodów, każda osoba może mieć dostęp do swoich danych. Baza osób zgłoszonych do zawodów zostanie usunięta po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów.

 

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Wydawanie numerów

Wydawanie numerów startowych w biurze zawodów - w dniu zawodów, od godz. 8:00

2. Sposób przeprowadzenia zawodów, kategorie wiekowe, pomiar czasu, sprzęt.

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji zbliżonej do XCO (Cross Country), ze startu wspólnego.          
Amatorzy:
- na trasie we właściwej kategorii wiekowej- komunikat organizatora o ilości okrążeń tuż przed zawodami:    
PRO- 2000 metrów 
EASY- 500 metrów  
KIDS- 200 metrów

Czas przejazdu mierzony będzie elektronicznie za pomocą chipa umieszczonego na przednim widelcu roweru oraz elektronicznego systemu pomiaru czasu. Chip w plastikowej obudowie musi zostać zamocowany na przednim widelcu. Numer może zostać odebrany najpóźniej 45 minut przed startem danej kategorii wiekowej.Numer musi być umieszczony do przodu, na kierownicy roweru, nie może być modyfikowany oraz zasłaniany.

W zawodach uczestnik może wystartować na rowerze górskim, trekingowym lub podobnym. Wykluczony jest start na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym, tzw. e-bike.

Zawodnik może używać podczas zawodów tylko jednego roweru ze sprawnymi hamulcami.

Podczas trwania zawodów zawodnik musi jeździć w kasku sztywnym.

Impreza jest ogólnodostępna i skierowana do amatorów, lecz mogą w niej również startować zawodnicy posiadający licencje PZKol. Zawodnicy z licencją biorą udział w zawodach wg. odrębnego regulaminu i osobnej klasyfikacji.

Trasa przebiega naturalnymi ścieżkami, w newralgicznych miejscach, jest wyznaczona taśmą zabezpieczającą. Zawodnik nie może przerwać taśmy zabezpieczającej trasy przejazdu. Jeśli taśma umieszczona jest z dwóch stron zawodnik musi przejechać pomiędzy taśmami. Zawodnik, który przerwie taśmę (niezależnie od przyczyny) zobowiązany jest jak najszybciej wrócić na trasę zawodów (unikając skracania) i po dojechaniu do mety niezwłocznie powiadomić organizatora o konieczności poprawienia trasy.

Jeśli zawodnik przewróci się, powinien jak najszybciej usunąć się z toru przejazdu wrazz rowerem.

Jeśli zawodnik napotka na trasie innego zawodnika, który uległ wypadkowi i nie daje znaków, że „wszystko z nim w porządku”, zobowiązany jest udzielić mu koniecznej pomocy.

Złamanie jakiegokolwiek punktu regulaminu może wiązać się z dyskwalifikacją.

Kategorie wiekowe amatorzy:

Trasa KIDS
K1, dziewczęta do 2015 włącznie,
M1, chłopcy do 2015 włącznie
K2, dziewczęta 2014 - 2011
M2, chłopcy 2014 – 2011

Trasa EASY
K3, dziewczęta SP 2010 – 2009
M3, chłopcy SP  2010 – 2009

Trasa PRO
Młodziczka 2008 – 2007
Młodzik 2008 – 2007
Juniorka młodsza 2006 – 2005
Junior młodszy 2006 – 2005
Juniorka 2004– 2003
Junior 2004– 2003
U23, kobiety 2002-1999
U23, mężczyźni 2002- 1999
Elita, kobiet 1998- 1992
Elita, mężczyźni 1998- 1992
Masters, kobiety 1991 +
Masters, mężczyźni 1991+

Kategorie wiekowe zawodnicy  z licencją:           

Żakini 2010- 2009   
Żak 2010- 2009       
Młodziczka 2008 – 2007    
Młodzik 2008 – 2007         
Juniorka młodsza 2006 – 2005     
Junior młodszy 2006 – 2005         
Juniorka 2004– 2003         
Junior 2004– 2003  
         

3. Oglądanie trasy, przebieg zawodów i wyniki.

Trasy będą udostępnione do oglądania i treningów na tydzień przed zawodami. Każdy uczestnik do dnia zawodów może dowolną ilość razy przejechać, oglądać trasę i po niej jeździć, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i lokalnego.

W dniu zawodów trasa nie będzie dostępna do treningów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe trakcie oglądania trasy, prób na trasie podczas przejazdów treningowych oraz innych wydarzeń losowych związanych z korzystaniem  udostępnionego przebiegu trasy oraz informacji o planowanych zawodach.

Kolejność startu:

Zgodnie z ogłoszeniem organizatora. 

Program minutowy:

8:00- Otwarcie biura zawodów

9:00-9:15 kategoria amatorów K1, M1 trasa KIDS)- 1 okrążenie

9:20- 9:40  kategoria amatorów K2 i M2 (trasa KIDS)- 2 okrążenia

9:50-10:10 kategoria amatorów K3, M3 (trasa EASY)- 3 okrążenia

10:20-10:40 kategoria zawodników z licencją UCI ŻACY- czas jazdy 20 minut

10:15-11:00 kategoria amatorów i zawodników z licencją MŁODZICY- amatorzy 1 okrążenie, UCI 35 minut

11:10-12:00 kategoria amatorów i zawodników z licencją JUNIORZY MŁODSI- amatorzy 2 okrążenia, UCI 50 min

12:20- 13:20 kategoria amatorów i zawodników z licencją JUNIORZY- amatorzy 2 okrążenia, UCI 50 min

13:30-14:30 kategorie amatorów U23, ELITA oraz MASTERS- 3 okrążenia

Po zakończeniu zawodów i weryfikacji poprawności przejazdów przez sędziów, wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane na fb.aktywnezabrze.pl. Oficjalne pokażą się na stronie www.

Wręczenie nagród odbędzie się  w dniu 10.09.2021 o godzinie 17:00 podczas imprezy “Piknik w Rytmie Firmy “ w Zabrzu, ul. Folwark Wesoła, Strefa Ekonomiczna Zabrze

 

III. KLASYFIKACJA

Ogłoszenie wyników.

Dla zawodników z miejscem od 1 do 3 przewidziano dyplomy oraz upominki oraz puchar dla zwycięzcy kategorii.  

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, element kolekcji medali projektu Aktywne Zabrze 2021.

Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja indywidualna we wszystkich grupach wiekowych.

Prowadzona będzie również osobna klasyfikacja dla zawodników z licencją PZKol zgodnie z wyznaczonymi kategoriami.

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę, która jest w nim zameldowana i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dokumencie, legitymacji szkolnej (osoby nieletnie). W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Organizator wszelkie protesty przyjmie tylko w formie pisemnej do godz 15:00 w dniu zawodów.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa na trasie (nie wjeżdżanie na trasę w czasie trwania zawodów), a także oglądanie trasy zawodów zgodnie z wytycznymi organizatorów.

Zapisując się do zawodów uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację. Rodzic lub opiekun prawny, zapisując osobę niepełnoletnią do udziału w zawodach potwierdza, że dziecko jest zdrowe i może brać udział w zawodach. Potwierdza również zapoznanie się z regulaminem projektu Aktywne Zabrze.

Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

Organizator