PLAN ZAJĘĆ WE WRZEŚNIU 2019

Administrator Dnia .

 

Data zajęć

Godziny zajęć

Miejsce

28.09.2019

11:30 KLUB ARKADIAFIT, UL. STAROMIEJSKA 72.

 

Udział w zajęciach proszę zgłosić w Punkcie Informacji o Mieście osobiście lub telefonicznie, ul. Powstańców Śląskich 2/1, Tel.:  32 271 72 76, 32 373 35 20.