PLAN ZAJĘĆ W LISTOPADZIE 2019

Administrator Dnia .

Początki fitnessu łączyć należy z wynalezieniem i rozpowszechnieniem podstawowej formy gimnastyki rekreacyjnej jaką był aerobik.

O ile autorem metody ćwiczeń noszących wspólną nazwę "aerobik" był dr Kenneth Cooper, o tyle symbolem ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w rytm muzyki była jego rodaczka, popularna niegdyś aktorka Jane Fonda. W Polsce pierwszą propagatorką tej formy rekreacji była gimnastyczka Hanna Fidusiewicz.

Data zajęć

Dyscyplina

Godziny zajęć

Miejsce

18.11.2019

FITNESS 20:30 KLUB ARKADIAFIT UL. STAROMIEJSKA 72.

 

Udział w zajęciach proszę zgłosić w Punkcie Informacji o Mieście osobiście lub telefonicznie, ul. Powstańców Śląskich 2/1, Tel.:  32 271 72 76, 32 373 35 20.