Mistrzostwa Zabrza w Narciarstwie Zjazdowym 2020

Administrator Dnia .

 

Zapisy do zawodów przyjmowane są tylko poprzez formularz elektroniczny do 27.02.2020,
na stronie:
www.aktywnezabrze.pl,
opłata w wysokości 30 zł na  konto 87 1020 2401 0000 0102 0470 5580
 
do  27.02.2020 tytułem ‘Puchar Zabrza’.

 

REGULAMIN 
Puchar Prezydenta Miasta Zabrza
w Narciarstwie Zjazdowym.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorzy zawodów

MUKS „Dziesiątka” w Zabrzu, u. Chopina 26, 41-807 Zabrze

Informacje:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.aktywnezabrze.pl

www.facebook.com/aktywnezabrze

Punkt Informacji o Mieście, tel.: 32 271 72 76

2. Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie uprawiania sportu, narciarstwa zjazdowego. Podnoszenie poziomu sportowego narciarzy poprzez udział w zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych narciarzy zjazdowych.

3. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 1 marca 2020 roku w Istebnej, w Ośrodku Narciarskim  Złoty Groń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl

4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są TYLKO poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl od 14 lutego 2020, do 27 lutego 2020, do godziny 18:00 lub do wykorzystania wszystkich miejsc. Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Maksymalna liczba uczestników to 220 osób.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawodami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Uni Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest AktywneZabrze.Na czas zawodów, każda osoba może mieć dostęp do swoich danych. Baza osób zgłoszonych do zawodów zostanie usunięta po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów.

 

Opłata startowa 30 zł, wszystkie kategorie wiekowe, na konto: 87102024010000010204705580 do  27.02.2020 tytułem ‘Puchar Zabrza’. Brak wpłaty na konto skutkuje pobraniem opłaty na miejscu w wysokości 50 zł.

 

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

1.Wydawanie numerów

Wydawanie numerów startowych w dniu zawodów, od godziny 9:00 w biurze zawodów.

2.Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji slalom gigant (GS). Odstępstwa od NRS: możliwy jeden przejazd, nie obowiązują wymagane różnice wzniesień i ilości bramek/zmian kierunku oraz ich ustawienie, trening przed zawodami, zasady oglądania trasy, spóźnienie na start.

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach wiekowych:

K1, przedszkolaki dziewczęta do 2013 włącznie,
M1, przedszkolaki chłopcy do 2013 włącznie
K2, dziewczęta dzieci młodsze 2012 - 2010
M2, chłopcy dzieci młodsze 2012 – 2010
K3, dziewczęta SP 2009 – 2007
M3, chłopcy SP  2009 – 2007
K4, dziewczęta 2006 – 2005
M4, chłopcy  2006 – 2005
K5, dziewczęta 2004 – 2002
M5, chłopcy 2004 – 2002
K6, kobiety 2001 – 1985
M6, mężczyźni 2001- 1985
K7, kobiety 1984 – 1965
M7, mężczyźni 1984 – 1965
K8, kobiety 1964+
M8, mężczyźni 1964+
                                    

W przypadku małej ilości uczestników w grupie organizator przewiduje połączenie kategorii na starcie (poniżej 4 osób).

3. Oglądanie trasy, przebieg zawodów i wyniki

Oglądanie trasy: oglądanie trasy jest tylko zza wygrodzonej taśmy wzdłuż trasy.

 

Kolejność startu grup: według numerów startowych lub zgodnie z ogłoszeniem organizatora. Start pierwszego zawodnika, ok 11:00. Zawodnik spóźniony na start, po uzyskaniu zgody sędziego startera, będzie mógł wystartować na końcu.

 

Po zakończeniu zawodów i weryfikacji poprawności przejazdów przez sędziów, wyniki nieoficjalne zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń. W przypadku nie złożenia protestów, po 15 min., wyniki te staną się wynikami oficjalnymi.

 

III. KLASYFIKACJA

Ogłoszenie wyników

Przewidywany czas rozdania nagród: godz. 14:30 – 15:30. Dla zawodników z miejscem pierwszym, drugim i trzecim przewidziano  dyplomy i medale.

Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja indywidualna w poszczególnych grupach wiekowych.

Prowadzona będzie również klasyfikacja dla mieszkańców Zabrza w kategorii kobiet i mężczyzn- PUCHAR ZABRZA.

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę która jest w nim zameldowana i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie), legitymacją szkolną (osoby nieletnie). W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Organizator wszelkie protesty przyjmie tylko w formie pisemnej.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa na stoku (nie wjeżdżanie na trasę w czasie trwania zawodów), a także oglądanie trasy zawodów zgodnie z wytycznymi organizatorów.

Zapisując się do zawodów uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację. Rodzic lub opiekun prawny, zapisując osobę niepełnoletnią do udziału w zawodach potwierdza, że dziecko jest zdrowe i może brać udział w zawodach. Potwierdza również zapoznanie się z regulaminem projektu Aktywne Zabrze.

Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

Organizator