Puchar Zabrza MTB 2020

Administrator Dnia .

 

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Sanepidu i obostrzeń dotyczących możliwości organizacji imprez i zgromadzeń, zastrzegamy prawo zmiany regulaminu w każdy czasie włącznie z odwołaniem zawodów.

 

Zapisy do zawodów przyjmowane są tylko poprzez formularz elektroniczny do 27.08.2020, na stronie: www.pomiaryczasu.pl, opłata w wysokości 30 zł on-line poprzez formularz
do  21.08.2020 tytułem ‘Puchar Zabrza oraz imię i nazwisko.

Opłata startowa uiszczona od 22 do 27.08.2020 wynosi 40 zł.

 

REGULAMIN 
Puchar MTB Prezydenta Miasta Zabrza.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorzy zawodów

MUKS „Dziesiątka” w Zabrzu, u. Chopina 26, 41-807 Zabrze

Informacje:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.aktywnezabrze.pl

www.facebook.com/aktywnezabrze

Punkt Informacji o Mieście, tel.: 32 271 72 76

2. Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie uprawiania sportu, turystyki rowerowej, współzawodnictwa sportowego w kolarstwie górskim. Podnoszenie poziomu sportowego poprzez udział w zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych kolarzy MTB.

3. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 30 sierpnia 2020 Zabrzu, na zrekultywowanym terenie przemysłowym (wjazd od ul. Kasprowicza, parking LOK).

Mapy oraz przebieg tras, a także tracki .gpx udostępnione będą na profilu Fb.aktywnezabrze.pl i www.aktywnezabrze.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl

 

4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są TYLKO poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.pomiaryczasu.pl do 27 sierpnia 2020 do godziny 18:00 lub do wykorzystania wszystkich miejsc. Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Maksymalna liczba uczestników to 240 osób- 40 osób w czasie jednej godziny zawodów.

Opłata w wysokości 30 zł on-line poprzez formularz na www.pomiaryczasu.pl do  21.08.2020 tytułem ‘Puchar Zabrza oraz imię i nazwisko’.

Opłata startowa od 22 do 27.08.2020 wynosi 40 zł.

Brak wpłaty na konto skutkuje pobraniem opłaty na miejscu w wysokości 50 zł.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawodami,
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady U nii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest AktywneZabrze. Na czas zawodów, każda osoba może mieć dostęp do swoich danych. Baza osób zgłoszonych do zawodów zostanie usunięta po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem- losowaniem samochodu na weekend, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest firma: Salon Samochodowy Center w Zabrzu, ul. Pestalozziego 9, 41-819 Zabrze. Na czas zawodów, każda osoba może mieć dostęp do swoich danych. Baza osób zgłaszających się do konkursu samochodowego zostanie usunięta po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów.

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Wydawanie numerów

Wydawanie numerów startowych w biurze zawodów - w dniu zawodów,
w czasie godziny startu wynikającej z zapisu on-line: godzina startu jest wybrana przez uczestnika zawodów.

2. Sposób przeprowadzenia zawodów, kategorie wiekowe, pomiar czasu, sprzęt.

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji zbliżonej do XCC (Cross Country Short Track), w formie indywidualnej jazdy na czas na dystansie:   
PRO- 1000 metrów       
FAMILLY- 500 metrów 
KIDS- 200 metrów

Każdy zawodnik w godzinie swojego startu, będzie miał możliwość powtórzenia trasy dowolną ilości razy, a liczyć będzie się tylko najlepszy wynik. Czas przejazdu mierzony będzie elektronicznie za pomocą chipa umieszczonego w numerze startowym oraz elektronicznego systemu pomiaru czasu. Numer musi być umieszczony do przodu, na kierownicy roweru, nie może być modyfikowany oraz zasłaniany.

W zawodach uczestnik może wystartować na rowerze górskim, trekingowym lub podobnym. Wykluczony jest start na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym, tzw. e-bike.

Zawodnik może używać podczas zawodów tylko jednego roweru ze sprawnymi hamulcami.

Podczas trwania zawodów zawodnik musi jeździć w kasku sztywnym.

Impreza jest ogólnodostępna i skierowana przede wszystkim do amatorów, lecz mogą w niej również startować zawodnicy posiadający licencje PZKol.

 

Zawodnik może startować wpięty w pedały zatrzaskowe lub stojąc na pedałach platformowych, z zatrzymanej pozycji w obrębie strefy startu!

 

Trasa przebiega naturalnymi ścieżkami, w newralgicznych miejscach, jest wyznaczona taśmą zabezpieczającą. Zawodnik nie może przerwać taśmy zabezpieczającej trasy przejazdu. Jeśli taśma umieszczona jest z dwóch stron zawodnik musi przejechać pomiędzy taśmami. Zawodnik, który przerwie taśmę (niezależnie od przyczyny) zobowiązany jest jak najszybciej wrócić na trasę zawodów (unikając skracania) i po dojechaniu do mety niezwłocznie powiadomić organizatora o konieczności poprawienia trasy.

 

Jeśli zawodnik zostanie dogoniony na trasie przez zawodnika startującego za nim, zobowiązany jest ustąpić mu przejazdu. Wyprzedzania powinny odbywać się z lewej strony, czyli zawodnik ustępujący powinien zjechać na prawą stronę trasy.

 

Jeśli zawodnik przewróci się, powinien jak najszybciej usunąć się z toru przejazdu wraz z rowerem.

 

Zawodnik, który przetnie światło bramki startowej (fotokomórkę) ma prawo do powtórnego startu jedynie w sytuacji udzielania koniecznej pomocy innemu zawodnikowi, który uległ wypadkowi (awarie sprzętu nie kwalifikują się jako pomoc konieczna).

 

Jeśli zawodnik napotka na odcinku specjalnym innego zawodnika, który uległ wypadkowi i nie daje znaków, że „wszystko z nim w porządku”, zobowiązany jest udzielić mu koniecznej pomocy.

 

Złamanie jakiegokolwiek punktu regulaminu może wiązać się z dyskwalifikacją.

Kategorie wiekowe:

PUCHAR ZABRZA (mieszkańcy Zabrza)

Trasa KIDS PZ K1, przedszkolaki dziewczęta do 2013 włącznie,
Trasa KIDS PZ M1, przedszkolaki chłopcy do 2013 włącznie
Trasa KIDS PZ K2, dziewczęta dzieci młodsze 2012 - 2010
Trasa KIDS PZ M2, chłopcy dzieci młodsze 2012 – 2010
Trasa EASY PZ K3, dziewczęta SP 2009 – 2007
Trasa EASY PZ M3, chłopcy SP  2009 – 2007
Trasa PRO PZ K4, dziewczęta 2006 – 2005
Trasa PRO PZ M4, chłopcy  2006 – 2005
Trasa PRO PZ K5, dziewczęta 2004 – 1985
Trasa PRO PZ M5, chłopcy 2004 – 1985
Trasa PRO PZ K6, kobiety 1984 – 1965
Trasa PRO PZ M6, mężczyźni 1984 – 1965 
Trasa PRO PZ K7, kobiety 1964+
Trasa PRO PZ M7, mężczyźni 1964+

Dla uczestników spoza Zabrza

Trasa KIDS O K1, przedszkolaki dziewczęta do 2013 włącznie,
Trasa KIDS O M1, przedszkolaki chłopcy do 2013 włącznie
Trasa KIDS O K2, dziewczęta dzieci młodsze 2012 - 2010
Trasa KIDS O M2, chłopcy dzieci młodsze 2012 – 2010
Trasa EASY O K3, dziewczęta SP 2009 – 2007
Trasa EASY O M3, chłopcy SP  2009 – 2007

Trasa PRO Open K, dziewczęta i kobiety od 2006 +
Trasa PRO Open M, chłopcy i mężczyźni od 2006 +
        

3. Oglądanie trasy, przebieg zawodów i wyniki.

Trasy będą udostępnione do oglądania i treningów na tydzień przed zawodami. Każdy uczestnik do dnia zawodów może dowolną ilość razy przejechać, oglądać trasę i po niej jeździć, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i lokalnego.

 

W dniu zawodów trasa nie będzie dostępna do treningów i oglądania.


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe trakcie oglądania trasy, prób na trasie podczas przejazdów treningowych oraz innych wydarzeń losowych związanych z korzystaniem  udostępnionego przebiegu trasy oraz informacji o planowanych zawodach.

 

  

Kolejność startu:

 

Według zgłoszonej grupy/godziny startu- wybór podczas zgłoszenia do zawodów.

Zgodnie z ogłoszeniem organizatora.  

 

Program minutowy:

 

8:30- Otwarcie biura zawodów

9:00-10:00 starty I grupy  zawodników

10:00-11:00 II grupa

11:00-12:00 III grupa

12:00-13:00 IV grupa

13:00-14:00 V grupa

14:00- 15:00 VI grupa

15:30- zakończenie zawodów

 

Grupy startowe kończą aktywność w terenie zawodów po 60 min od czasu startu wskazanego w zgłoszeniu.

 

Po zakończeniu zawodów i weryfikacji poprawności przejazdów przez sędziów, wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane na fb.aktywnezabrze.pl.

III. KLASYFIKACJA

Ogłoszenie wyników.

Dla zawodników z miejscem od 3 do 1 przewidziano dyplomy.      
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, element kolekcji medali projektu Aktywne Zabrze 2020.


Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja indywidualna we wszystkich grupach wiekowych, dla mieszkańców Zabrza w kategorii kobiet i mężczyzn- PUCHAR ZABRZA.

Prowadzona będzie również klasyfikacja dla zawodników spoza Zabrza w kategoriach dzieci i młodzieży oraz kobiet i mężczyzn zgodnie z wyznaczonymi kategoriami.

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę, która jest w nim zameldowana i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dokumencie, legitymacji szkolnej (osoby nieletnie). W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Organizator wszelkie protesty przyjmie tylko w formie pisemnej do godz 15:00 w dniu zawodów.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa na trasie (nie wjeżdżanie na trasę w czasie trwania zawodów), a także oglądanie trasy zawodów zgodnie z wytycznymi organizatorów.

Zapisując się do zawodów uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację. Rodzic lub opiekun prawny, zapisując osobę niepełnoletnią do udziału w zawodach potwierdza, że dziecko jest zdrowe i może brać udział w zawodach. Potwierdza również zapoznanie się z regulaminem projektu Aktywne Zabrze.

Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

Organizator