REGULAMIN 
Mistrzostw Zabrza w Narciarstwie Klasycznym
o Puchar Prezydenta Miasta Zabrza.

 

Niniejszy regulamin jest integralną częścią regulaminu projektu Aktywne Zabrze.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorzy zawodów

Grodzki Szkolny Związek Sportowy, 41-811 Zabrze, ul. Daleka 2

Informacje:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.aktywnezabrze.pl

www.facebook.com/aktywnezabrze

Punkt Informacji o Mieście, tel.: 32 271 72 76

2. Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie uprawiania sportu, w szczególności narciarstwa klasycznego. Podnoszenie poziomu sportowego narciarzy poprzez udział w różnorodnych zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych narciarzy biegowych.

3. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 8 marca 2015 roku w Istebnej,  w ośrodku przygotowań olimpijskich na Kubalonce.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl.

4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl do dnia 5 marca 2015, do godziny 18:00.

Opłata startowa wynosi 10 zł dla kategorii od 1 do 10  oraz 20 zł dla pozostałych kategorii na konto nr 11 1020 2401  0000 0602 0179 4569 tytułem: Puchar Zabrza. Wpłaty przyjmowane są do 5 marca, do godz. 20:00 ( data wpływu środków na konto ) Odbierając numer startowy w dniu zawodów należy przedłożyć organizatorowi potwierdzenie wpłaty.

Po w/w terminie zgłoszenia i opłaty startowe przyjmowane będą w biurze zawodów,
8 marca 2014 od godz. 10.00 do 11:30, opłata wynosi  30 zł.

 

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

1.Wydawanie numerów

Wydawanie numerów startowych w dniu zawodów od godziny 10:00 do 11:30 w biurze zawodów.

2.Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody będą przeprowadzone narciarstwie biegowym, w stylu klasycznym na przygotowanej trasie z założonym torem, w konkurencji sprint, ze startu wspólnego w poszczególnych grupach i wg programu minutowego zawodów.

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach wiekowych:

1.     K1, przedszkolaki dziewczęta do 2008 włącznie,

2.     M1, przedszkolaki chłopcy do 2008 włącznie

3.     K2, dziewczęta dzieci młodsze 2007 - 2005

4.     M2, chłopcy dzieci młodsze 2007 - 2005

5.     K3, dziewczęta SP 2004 – 2002

6.     M3, chłopcy SP  2004 – 2002

7.     K4, dziewczęta Gim 2001 - 1999

8.     M4, chłopcy Gim 2001 - 1999

9.     K5, dziewczęta LO 1998 - 1996

10.   M5, chłopcy LO 1998 - 1996

11.   K6, kobiety 1995 - 1984

12.   M6, mężczyźni 1995- 1984

13.   K7, kobiety 1983 - 1972

14.   M7, mężczyźni 1983 - 1972

15.   K8, kobiety 1971 - 1960

16.   M7, mężczyźni 1971- 1960

17.   K9, kobiety 1959+

18.   M9, mężczyźni 1959+

W przypadku małej ilości uczestników w grupie organizator przewiduje połączenie kategorii na starcie (poniżej 4 osób)

3. Trasy i wyniki


Trasa dla kat. 1 i 2 dł ok 100m:   

Trasa dla kat. 3 i 4 dł. ok 450m

Trasa dla kat. 5 i 6 dł ok 800m

Trasa dla kat. 7,9,11,13,15,17 dł ok 1500m

Trasa dla kat. 8,10,12,14,16,18 dł ok 3000m

O wyniku zawodnika decyduje kolejność przybycia na metę oraz czas.

 

Po zakończeniu zawodów i weryfikacji poprawności przejazdów przez sędziów  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń wyniki nieoficjalne. W przypadku nie złożenia protestów po 15 min wyniki te staną się wynikami oficjalnymi.

3. Przewidywany program minutowy zawodów.

Grupy 1, 2

Start 12:30

 

Grupy 3, 4

Start 12:45

 

Grupy 5,6

Start 13:00

 

Grupy 7, 8

Start 13:20

 

Grupy 9, 10

Start 13:40

 

Grupy 11, 12

Start 14:00

 

Grupy 13, 14

Start 14:20

 

Grupy 15, 16

Start 14:40

 

Grupy 17, 18

Start 15:00

 

III. KLASYFIKACJA

Ogłoszenie wyników

Przewidywany czas rozdania nagród to godzina 15.30 – 16.00. Dla zawodników z miejscem pierwszym, drugim i trzecim przewidziano  dyplomy i medale.

Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja indywidualna w poszczególnych grupach wiekowych.

Prowadzona będzie również klasyfikacja dla mieszkańców Zabrza w kategorii kobiet i mężczyzn- PUCHA ZABRZA

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę która jest w nim zameldowana i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym, lub legitymacją szkolną ( osoby nieletnie ). W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Organizator wszelkie protesty przyjmie tylko w formie pisemnej.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury
w składzie: Sędzia Rozjemca, Kierownik Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa na stoku (nie wjeżdżanie na trasę w czasie trwania zawodów), a także oglądanie trasy zawodów zgodnie z wytycznymi organizatorów.

Zapisując się do zawodów uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów. Potwierdza zapoznanie się z regulaminem projektu Aktywne Zabrze.

Dokonując zgłoszenia do udziału w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

 

Organizator