IX Bieg Rodzinny

Administrator Dnia .

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

Regulamin i program zawodów

 

1. Organizator: UM Zabrze, UKS G12 Zabrze, Aktywne Zabrze.

 

2. Termin zawodów: 23 maja 2015 r.

 

3. Miejsce zawodów: Park Leśny im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

 

4. Dystans z podziałem na kategorie wiekowe:

Kategoria K1 i M1- rocznik 2008 i młodsi: dziewczęta i chłopcy - dystans 180 m

Kategoria K2 i M2 - rocznik 2005-2007: dziewczęta i chłopcy - dystans 330 m

Kategoria K3 i M3 - rocznik 2002-2004: dziewczęta i chłopcy - dystans 670 m

Kategoria K4 i M4 - rocznik 1999-2001: dziewczęta i chłopcy - dystans 850 m

Kategoria K OPEN i M OPEN kobiety i mężczyźni - dystans 1740 m

Kategoria BR, Bieg Rodziny - dystans 670 m

 

5. Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy do lat 18 zobowiązani są do posiadania kart zdrowia sportowca lub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w biegu. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są do podpisania oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność.

 

6. Zgłoszenia:

do dnia 21.05.2015 r. 20:00 poprzez formularz zgłoszeniowy na www.aktywnezabrze.pl

 lub w biurze zawodów 23 maja w Parku im. Rotmistrza Pileckiego od godz. 10:00 do 11:00

Zawodnicy, którzy chcą wystartować wdwóch biegach (np. OPEN i Bieg Rodzinny) zgłaszają się do zawodów poprzez formularz dwa razy wybierając odpowiednie kategorie.

 

7. Wpisowe:

Udział w zawodach jest zwolniony z opłat.

 

8. Klasyfikacja:

a) klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe i płeć
b) klasyfikacja Biegu Rodzinnego - w Biegu Rodzinnym drużyna musi liczyć minimum trzy osoby (dziadkowie, rodzice, dzieci w dowolnej konfiguracji pokrewieństwa i płci):

rodzina cały dystans biegnie razem, wbiega na metę trzymając się za ręce

* uczestnik może startować indywidualnie, jak również w biegu rodzinnym.

O wynikach zawodników decydować będzie czas mierzony elektronicznie za pomocą chipa wbudowanego w numer startowy. Każdy zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest odebrać numer startowy zgodny ze zgłoszeniem poprzez formularz na www.aktywnezabrze.pl lub numer wydany przed zawodami biurze zawodów.

*Uczestnicy którzy dokonają zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny otrzymają jako pamiątkę swój numer startowy.

* zawodnicy zgłoszeni do zawodów w dniu zawodów otrzymają numery zwrotne po wpłaceniu kaucji (10zł),które organizator odbierze po przekroczeniu mety przez zawodnika oraz zwróci kaucję.

 

9. Nagrody:

Klasyfikacja Biegu Rodzinnego– puchary dla 3 pierwszych rodzin, dla zwycięskiej rodziny zabrzańskiej (rodzina ma miejsce zamieszkania w Zabrzu), nagroda specjalna: pobyt w Willi Swoboda w dowolnie wybranym terminie.

Klasyfikacja każdej kategorii wiekowej– puchary dla zwycięzców, dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej medale i dyplomy. Medal pamiątkowy otrzymają wszyscy uczestnicy biegu.

 

10. Program zawodów:

12:00 K1 - 180 m

12:10 M1-180 m

12:20 K2– 330 m

12:30 M2 – 330 m

12:40 K3– 670 m

12:50M3– 670 m

13:00 K4 i M4- 850 m

13:15K OPEN, M OPEN1740 m

13:40BR- 670m

14:30  dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów – Hala MOSiR ul. Matejki

 

11. Opis trasy:

Pętla, nawierzchnia bita (aleja parkowa), trasa oznaczona. Dla każdej kategorii plan trasy jest przedstawiony w biurze zawodów oraz  na www.aktywnezabrze.pl

 

12. Uwagi końcowe:

Bieg rozgrywany na terenie Parku Leśnego. Organizator nie zapewnia szatni w miejscu rozgrywania zawodów, będą rozstawione namioty oraz ławeczki. W sprawach spornych nie objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. Bieg zostanie rozegrany bez względu na warunki pogodowe.

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Zgłoszenie protestu  wymaga wniesienia kaucji w wysokości 50 zł zwrotnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu kaucja zostanie zwrócona.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury
w składzie: Dyrektor, Kierownik Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa.

Deklarując udział w zawodach uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację.

Deklarując udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia - dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

Organizator