Mistrzostwa Zabrza w Narciarstwie Zjazdowym 2018

Administrator Dnia .

REGULAMIN 


Puchar Prezydenta Miasta Zabrza
w Narciarstwie Zjazdowym.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Organizatorzy zawodów

MUKS „Dziesiątka” w Zabrzu, u. Chopina 26, 41-807 Zabrze

Informacje:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.aktywnezabrze.pl

www.facebook.com/aktywnezabrze

Punkt Informacji o Mieście, tel.: 32 271 72 76

2. Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie uprawiania sportu, w szczególności narciarstwa zjazdowego. Podnoszenie poziomu sportowego narciarzy, poprzez udział w zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych narciarzy zjazdowych.

3. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 4 marca 2018 roku w Istebnej,
w Ośrodku Narciarskim  Złoty Groń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl

4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl od 16 lutego 2018, do 1 marca 2018, do godziny 18:00 lub do wykorzystania wszystkich miejsc. Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Maksymalna licznba uczestników to 150 osób.

Opłata startowa - brak opłaty startowej

 

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

1.Wydawanie numerów

Wydawanie numerów startowych- w dniu zawodów: od godziny 9:00 w biurze zawodów.

2.Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji slalom gigant (GS). Odstępstwa od NRS: możliwy jeden przejazd, nie obowiązują wymagane różnice wzniesień i ilości bramek/zmian kierunku oraz ich ustawienie, trening przed zawodami, zasady oglądania trasy, spóźnienie na start.

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach wiekowych:

K1, przedszkolaki dziewczęta do 2011 włącznie,
M1, przedszkolaki chłopcy do 2011 włącznie
K2, dziewczęta dzieci młodsze 2010 - 2008
M2, chłopcy dzieci młodsze 2010 – 2008
K3, dziewczęta SP 2007 – 2005
M3, chłopcy SP  2007 – 2005
K4, dziewczęta Gim 2004 – 2002
M4, chłopcy Gim 2004 – 2002
K5, dziewczęta LO 2001 – 1999
M5, chłopcy LO 2001 – 1999
K6, kobiety 1998 – 1987
M6, mężczyźni 1998- 1987
K7, kobiety 1986 – 1975
M7, mężczyźni 1986 – 1975
K8, kobiety 1974 – 1963
M7, mężczyźni 1974- 1963
K9, kobiety 1962+
M9, mężczyźni 1962+

W przypadku małej ilości uczestników w grupie organizator przewiduje połączenie kategorii na starcie (poniżej 4 osób).

3. Oglądanie trasy, przebieg zawodów i wyniki

Oglądanie trasy: oglądanie trasy jest możliwe tylko zza wygrodzonej taśmy wzdłuż trasy. Wjazd na trasę zawodów przed ich rozpoczęciem skutkować będzie dyskwalifikacją. Wjazd na trasę zawodów możliwy jest tylko podczas mierzonego przejazdu.

 

Kolejność startu grup: według numerów startowych lub zgodnie z ogłoszeniem organizatora. Start pierwszego zawodnika, ok 11:00. Zawodnik spóźniony na start, po uzyskaniu zgody sędziego startera, będzie mógł wystartować na końcu swojej grupy.

 

Po zakończeniu zawodów i weryfikacji poprawności przejazdów przez sędziów, wyniki nieoficjalne zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń. W przypadku nie złożenia protestów, po 15 min., wyniki te staną się wynikami oficjalnymi.

 

III. KLASYFIKACJA

Ogłoszenie wyników.

Przewidywany czas rozdania nagród: godz. 14:30 – 15:30. Dla zawodników z miejscem pierwszym, drugim i trzecim przewidziano  dyplomy i medale.

Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja indywidualna w poszczególnych grupach wiekowych.

Prowadzona będzie również klasyfikacja dla mieszkańców Zabrza w kategorii kobiet i mężczyzn - PUCHAR ZABRZA.

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę która jest w nim zameldowana i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie), legitymacją szkolną (osoby nieletnie). W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Organizator wszelkie protesty przyjmie tylko w formie pisemnej.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa na stoku (nie wjeżdżanie na trasę w czasie trwania zawodów), a także oglądanie trasy zawodów zgodnie z wytycznymi organizatorów.

Zapisując się do zawodów uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację. Rodzic lub opiekun prawny, zapisując osobę niepełnoletnią do udziału w zawodach potwierdza, że dziecko jest zdrowe i może brać udział w zawodach. Potwierdza również zapoznanie się z regulaminem projektu Aktywne Zabrze.

 

Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

Organizator