Rodzinny rajd rowerowy 2019

Administrator Dnia .

Data: 14.09.2019r

Organizator Rajdu Rodzinnego: MUKS „Dziesiątka” - Aktywne Zabrze 2019

Miejsce startu: godz. 10:00 Kąpielisko Leśne Maciejów Zabrze ul. Srebrna10

Trasa: Kąpielisko Leśne Maciejów, Czekanów, Świętoszowice, Zawada, Czechowice, Przezchlebie, Czekanów, Kąpielisko Leśne Maciejów.

Meta: Parking Kąpielisko Leśne Maciejów

Dyscyplina: Kolarstwo MTB

REGULAMIN

Potwierdzając swoją obecność na liście uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego oświadczam, że jestem zdrowy i nie mam żadnych przeciwwskazań do uprawiana sportów o charakterze siłowo- wytrzymałościowym. Potwierdzam również znajomość regulaminu projektu Aktywne Zabrze, który jest dostępny na stronie www.aktywnezabrze.pl. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Rajdzie pod opieką osoby dorosłej lub opiekuna.

Biorąc udział w Rajdzie oświadczam, że:
- bezwzględnie będę stosował się do poleceń organizatorów Rajdu
- będę przestrzegał przepisów ruchu drogowego
- nie będę wnosił roszczeń w stosunku do organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu
- nie będę wnosił roszczeń w stosunku do organizatora w przypadku szkody materialnej
Wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć oraz filmów mojej osoby/ mojego syna/córki podczas zajęć projektu aktywnezabrze oraz zgadzam się na wykorzystanie tych materiałów w sposób dowolny w prasie, radio, telewizji oraz innych materiałach przez realizatorów projektu oraz podmioty i partnerów z nimi współpracujących.

Organizator rajdu nie ubezpiecza uczestników rajdu, każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie.