Data zajęć

Godziny zajęć

Miejsce

01.03.2017

18:00 ON DSD BYTOM

04.03.2017

12:00 ON DSD BYTOM

Udział w zajęciach proszę zgłosić w Punkcie Informacji o Mieście osobiście lub telefonicznie, ul. Powstańców Śląskich 2/1, Tel.:  32 271 72 76, 32 373 35 20