PLAN ZAJĘĆ W LISTOPADZIE 2019

Administrator Dnia . Opublikowano w Taniec

Głównym elementem tańca jest ruch ciała wykonawcy, może on być bardziej lub mniej skoordynowany, szybszy lub wolniejszy, ale zawsze celowy. Drugim elementem tańca jest rytm. Taniec można też nazwać formą komunikacji niewerbalnej. Przed wynalezieniem pisma taniec był ważnym czynnikiem międzypokoleniowego przekazu historycznego. Archeologiczne dowody na początki tańca pochodzą z 3300 r. p.n.e. i są to malowidła nagrobne przedstawiające figury taneczne. 

Data zajęć

Dyscyplina

Godziny zajęć

Miejsce

18.11.2019

TANIEC 16:15 DANCE KIDS - DOM HARCERZA UL. WOLNOŚCI 350A.

 

Udział w zajęciach proszę zgłosić w Punkcie Informacji o Mieście osobiście lub telefonicznie, ul. Powstańców Śląskich 2/1, Tel.:  32 271 72 76, 32 373 35 20.